Razumevanje šire slike, fokus, agilnost i predanost ključ su uspešnog rešavanja svakog izazova, a u Milenijum osiguranju zapošljavamo ljude upravo s takvim osobinama. Kako bismo unapredili praksu i pojačali naš tim, tražimo osobu na poziciji:

 

AKTUAR (M/Ž)

 BROJ IZVRŠILACA: 1

Opis poslova koje će obavljati:

 • Učestvovanje u izradi novih proizvoda;
 • Izrada aktuarskih analiza portfelja (profitabilnosti, izloženosti, učestalosti, troškova...);
 • Vrednovanje tehničkih rezervi;
 • Izrada analiza vezanih uz tehničke rezerve;
 • Izrada internih i eksternih izveštaja;
 • Aktuarski obračuni (specijalna pokrića, obračuni vezani uz rentne štete - kapitalizacija, osigurane sume, utvrđivanje visine rente, mišljenja na veštačenja);
 • Učestvovanje u definisanju aplikacija (definisanje podataka i procesa, izrada tehnologije);
 • Vlastito kontinuirano usavršavanje;
 • Ostale aktivnosti po nalogu neposrednog rukovodioca.

Od kandidata/kandidatkinje očekujemo:

 • VSS - Prirodno-matematički fakultet;
 • Napredno korišćenje MS Office-a
 • Radno iskustvo na aktuarskim poslovima je poželjno

Nudimo Vam:

 • Radni odnos u uspešnom osiguravajućem društvu
 • Sticanje novih znanja i veština uz kontinuiranu obuku
 • Rad sa savremenim aktuarskim alatima
 • Napredovanje u karijeri

 

Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na mejl adresu: mios@milenijum-osiguranje.rs sa naznakom “Za konkurs”.

Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

 

Razumevanje šire slike, fokus, agilnost i predanost ključ su uspešnog rešavanja svakog izazova, a u Milenijum osiguranju zapošljavamo ljude upravo s takvim osobinama. Kako bismo unapredili praksu i pojačali naš tim u Službi za IT podršku, tražimo osobu na poziciji:

 

TRAŽIMO
SPECIJALISTA ZA APLIKATIVNI SOFTVER I PODRŠKU POSLOVNIM PROCESIMA

 

BROJ IZVRŠILACA: 1

Opis poslova koje će obavljati:

 • Definiše projektne i programerske zahteve zajedno sa članovima tima
 • Definiše rokove za izvršenje dobijenih projekata
 • Učestvuje u programiranju poslovnih procesa
 • Odgovara za tačnost podataka, funkcionalnost, efikasnost, sigurnost, stepen korišćenja i obučenost krajnih korisnika dela informacionog sistema iz domena njegove specijanosti a u skladu sa zahtevima tog dela poslovnog sistema
 • Odgovara za rezultate članova svog tima ukoliko taj tim postoji i ako je ovlašćen od strane neposrednog rukovodioca
 • Odgovara za efikasnost i rezultate partnera u oblasti ICT iz domena njegove specijalnosti, ukoliko je ovlašćen od strane neposrednog rukovodioca
 • Koordinira i kontroliše rad partnera na realizaciji i održavanju dela sistema iz domena njegove specijalnosti, ako je ovlašćen od strane neposrednog rukovodioca
 • Planira i vrši obuku krajnjih korisnika iz domena svoje specijalnosti
 • Kontroliše tačnost i efikasnost dela sistema iz domena svoje specijalnosti
 • Definiše nove funkcionalne i tehničke zahteve za deo sistema iz domena svoje specijalnosti
 • Prati realizaciju, testira,  i pušta u rad realizovane zahteve
 • Planira obuku i vlastito osposobljavanje u skladu sa specijalnostima iz svog domena
 • Pravi kratkoročne planove (na nedeljnom nivou) aktivnosti za funkcije iz domena svoje specijalnosti
 • Predlaže elemente godišnjeg plana iz domena svoje specijalnosti
 • Definiše i realizuje preglede i izveštaje na bazi rezultata plana iz domena svoje specijalnosti a za potrebe menadžmenta
 • Pruža korisničku podršku iz domena svoje odgovornosti na bazi zahteva koji se generišu na Help desku
 • Prati statistiku zahteva sa Help deska i  prema rezultatima definiše akcije za poboljšanje korišćenja Informacionog sistema iz domena svojih nadležnosti
 • I druge poslove po nalogu Menadžera – Direktora za ICT

Potrebna znanja i veštine:

 • Diploma visokog obrazovanja iz oblasti IT (Matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka...)
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i sa navedenim tehnologijama
 • Iskustvo u pisanju SQL upita i skriptova
 • Iskustvo u radu sa Oracle bazom podataka (Pisanje upita i skriptova i kreiranje izveštaja, PL/SQL Procedure i Triggeri)
 • Iskustvo u radu sa Oracle Application Express (APEX) razvojnom platformom
 • Poželjno iskustvo u radu sa JasperSoft Reports platformom za izveštavanje

Nudimo Vam:

 • Radni odnos u uspešnom osiguravajućem društvu
 • Sticanje novih znanja i veština uz kontinuiranu obuku
 • Napredovanje u karijeri

 

Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na imejl adresu: mios@milenijum-osiguranje.rs sa naznakom “Za konkurs”.

Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

Na vrh