Aug 1, 2023

Mirjana Garapić Zakanyi novi član Izvršnog odbora Milenijum osiguranja

 

Beograd, 01.08.2023. - Nadzorni odbor „Milenijum osiguranje“ a.d.o. imenovao je novog člana Izvršnog odbora, gospođu Mirjanu Garapić Zakanyi, prepoznatog finansijskog stručnjaka u oblasti finansijskog sektora. Sa istaknutom karijerom u upravljanju finansijskim institucijama, Mirjana u svoju novu ulogu donosi veliko iskustvo u strateškom upravljanju, finansijskom upravljanju kao i upravljanju rizicima.

 

Mirjanina stručnost se ogleda u upravljanju funkcijama podrške poslovanja na način da se postignu ambiciozni ciljevi poslovnog razvoja uz željene finansijske efekte, oprezno upravljanje rizicima i usklađenost sa sve kompleksnijim regulatornim okruženjem finansijskih institucija. Njena ekspertiza i dugogodišnje iskustvo u pokretanju poslovanja i novih inicijativa u finansijskom sektoru, bez sumnje će dati dragocen doprinos uvođenju digitalne transformacije u oblast osiguranja.

 

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila priliku da postanem deo ove ugledne regionalne kompanije i radim sa uspešnom ekipom profesionalaca u Milenijum osiguranju, kompaniji koja ima za cilj izvrsnost u poslovanju, dalji rast i osvajanje tržišta kroz vrhunsku brigu o svojim korisnicima, kao i da bude u vrhu inovativnih poslovnih tehnologija. Nadam se da će moj dolazak doprineti kvalitetu tima i radujem se izazovima i prilikama koji su pred nama. Fokusiraćemo se na uvođenje digitalnih  inovacija i promena u poslovanju, kako bi ostali u vrhu po konkurentnosti i raznovrsnosti usluga na tržištu osiguranja u Srbiji, a samim tim i pružali vrhunsku uslugu klijentima. Preda mnom je velika odgovornost, ali sam uverena da ću zajedno sa svojim saradnicima uspešno odgovoriti na izazove u godinama pred nama“, kaže Mirjana Garapić Zakanyi.

Gospođa Garapić Zakanyi je magistar Kvantitativnih finansija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Tokom karijere radila je u više banaka u Srbiji, na pozicijama člana Izvršnog odbora. Preko deset godina rukovodila je poslovanjem nemačke regionalne bankarske grupe – ProCredit u Srbiji i regionu. Nakon toga, bila je zadužena za pokretanje poslovanja prve mobilne i digitalne banke u regionu, koju je u Srbiji osnovao vodeći norveški telekomunikacioni operater Telenor. U „Milenijum osiguranje“ a.d.o. dolazi sa pozicije člana Izvršnog odbora MIRABANK AD.

Tokom svoje karijere, Mirjana je ostvarila značajna postignuća, uključujući uspešno upravljanje kreditnim rizikom u banci sa značajnim kreditnim portfoliom, implementaciju sveobuhvatnih sistema upravljanja rizicima u različitim finansijskim institucijama kao i usklađivanje poslovanja sa novim međunarodnim standardima i regulativama. Takođe, direktno je upravljala digitalnom transformacijom procesa kreditnog rizika i implementaciji kontrole bezbednosti informacija i internih kontrola u digitalnoj transformaciji ostalih bankarskih procesa.

 

U Milenijum osiguravajućem društvu, Mirjana će igrati vitalnu ulogu u oblikovanju dugoročne vizije kompanije, razvoju inovativnih strategija, pokretanju operativne izvrsnosti kao i usklađivanju sa nadolazećim regulatornim zahtevima kao što su solventnost II i MSFI 9 i 17. Njeno imenovanje pokazuje posvećenost kompanije obezbeđivanju snažnog liderskog tima.

Milenijum osiguranje se raduje saradnji s novom članicom Izvršnog odbora u uverenju da će zajedničkim naporima ostvariti veliki uspeh.
Na vrh