Aug 26, 2022

Saopštenje – Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti za klijente koji su polisu zaključili u periodu od 05.08. do 25.08.2022. godine

 

Milenijum osiguranje poziva sve svoje Klijente koji su u periodu od 05.08. – 25.08.2022. godine kupili polisu osiguranja od autoodgovornosti da nam se obrate sa zahtevom za povratom dela premije.

Zahtev se može podneti:

  • direktno u svim našim ekspoziturama, prodajnim kancelarijama i prodajnim mestima Milenijum osiguranja

  • putem pošte na adresu sedišta Društva: Bulevar Milutina Milankovića 3b, 11070 Beograd

  • i putem e-maila na adresu: povrat.premije@milenijum-osiguranje.rs


U cilju efikasnosti postupka refundiranja nastalog troška svojim klijentima, Milenijum osiguranje je organizovalo svoje procese, a naše klijente ćemo zamoliti da uz zahtev za povrat dostave:

  • Popunjen obrazac zahteva za povratom dela premije,

  • Kopiju polise osiguranja od autoodgovornosti;

  • Očitanu ličnu kartu za fizička lica ili matični broj za pravna lica,

  • Broj tekućeg računa za pravna lica i kopiju platne kartice za fizička lica.

Obrazac zahteva za povratom dela premije, se može preuzeti u svim našim prodajnim mestima ili na našoj internet strani www.mios.rs

Milenijum osiguranje će refundaciju odnosno povrat dela premije osiguranja, po prijemu kompletne dokumentacije isplatiti u roku od 15 dana.

Downloads

File name Format Size Download
Zahtev_povrat_dela_premije.pdf pdf
529.75 Kb Download
Na vrh