Stručni saradnik za preuzimanje rizika

Opis poslova koje će kandidat obavljati:

 • Učestvuje u razvoju proizvoda osiguranja u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama;
 • Izrada ponuda kod poziva za javne nabavke i priprema potrebne dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima;
 • Pružanje stručnih informacija, izrada složenijih kalkulacija i ponuda, pomoć kod pregleda rizika;
 • Predlaganje i sprovođenje (po nalogu neposrednog rukovodioca) preventivnih mera i mera za kontrolu i suzbijanje rizika;
 • Kontrola usklađenosti ponuda sa uslovima, tarifama i uputstvima, kao i ostalim internim aktima Društva (verifikacija);
 • Prijava rizika i šteta u reosiguranje i saosiguranje;
 • Učestvovanje u implementaciji proizvoda, unos podataka u softver;
 • Priprema analiza i podataka u vezi ugovora o saosiguranju i reosiguranju;
 • Praćenje postojećih ugovora o saosiguranju i reosiguranju i sprovođenje njihove primene pri izradi ponude osiguranja u saradnji sa preuzimačima rizika;
 • Izrada obračuna u vezi saosiguranja i reosiguranja za sve vrsta ugovora;
 • Učestvuje u edukativnim seminarima za obuku prodajne mreže i pri promocijama i prezentacijama proizvoda Društva;
 • I ostale aktivnosti po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

Pravi kandidat poseduje:

 • Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Viša / Visoka stručna sprema organizacionog, pravnog, ekonomskog ili tehničkog usmerenja.
 • Dobro razvijene analitičke, komunikativne i organizacione sposobnosti;
 • Orijentisanost ka timskom radu;
 • Rad u programskom paketu MS Office;
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • Da budete deo profesionalnog i ambicioznog tima;
 • Rad u prijatnom okruženju;
 • Dobre uslove rada;
 • Stručno usavršavanje i razvijanje.

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV elektronskim putem na karijera@milenijum-osiguranje.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju sve uslove i uđu u uži izbor.

Slanjem Vaše prijave na konkurs, dajete saglasnost da se Vaši lični podaci koriste u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju. Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Milenijum osiguranje ado Beograd, i svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.Stručnjak za prevenciju zloupotreba i prevara u osiguranju

Opis poslova koje će kandidat obavljati:

 • Priprema spisa šteta za proveru;
 • Prikupljanje potrebnih dokaza;
 • Provera verodostojnosti dokumentacije u MUP-u, zdravstvenim ustanovama, tužilaštvima, sudovima i drugim ustanovama po potrebi;
 • Definisanje zaštitnih mera od zloupotreba u osiguranju;
 • Prikupljanje podataka o procesu obrade šteta;
 • Analiziranje sumnjivih uzoraka u pojedinačnim igrupnim štetama;
 • Prikupljanje podataka radi analiize prevara u osiguranju;
 • Podnošenje krivičnih prijava informacija i obaveštenja nadležnim organizacionim jedinicama MUP-a i tužilaštva;
 • Učešće u sudskim i drugim postupcima koji se povodom prevara i zloupotreba vode pred nadležnim državnim organima;
 • Učešće u izradi statističkih analiza i studijama o prevarama u osiguranju;
 • Izrada predloga izveštaja o zloupotrebama i predlaganje preventivnih mera;
 • Asistencija pri usavršavanju IT sistema za praćenje i sprečavanje prevara u osiguranju;
 • Priprema materijala za edukaciju;
 • Učešće u izradi izveštaja, praćenju zakonskih propisa, internih akata, i stručne literature u vezi sa prevarama u osiguranju;
 • Učešće na stručnim skupovima i seminarima u cilju stručnog usavršavanja,
 • Ostale aktivnosti po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pravi kandidat poseduje:

 • Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Viša / Visoka stručna sprema organizacionog, pravnog, ekonomskog ili tehničkog usmerenja.
 • Dobro razvijene analitičke, komunikativne i organizacione sposobnosti;
 • Orijentisanost ka timskom radu;
 • Rad u programskom paketu MS Office;
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • Da budete deo profesionalnog i ambicioznog tima;
 • Rad u prijatnom okruženju;
 • Dobre uslove rada;

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV elektronskim putem na karijera@milenijum-osiguranje.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju sve uslove i uđu u uži izbor.

Slanjem Vaše prijave na konkurs, dajete saglasnost da se Vaši lični podaci koriste u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju. Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Milenijum osiguranje ado Beograd, i svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.Procenitelj imovinskih šteta

Opis poslova koje će kandidat obavljati:

 • Procena šteta;
 • Izrada rezerve šteta;
 • Izrađuje izveštaje o oceni/proceni šteta;
 • Daje mišljenja u odnosu na obim i visinu štete;
 • Daje predloge i mišljenja za poboljšanje poslovanja odeljenja;
 • Izrađuje obračun PML-a na zahtev nadležne organizacione jedinice;
 • Po potrebi daje informaciju o toku obrade štete po dobijenom prigovoru ili slično;
 • I ostale aktivnosti po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pravi kandidat poseduje:

 • Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Viša / Visoka stručna sprema mašinskog ili građevinskog usmerenja
 • Dobro razvijene analitičke, komunikativne i organizacione sposobnosti;
 • Orijentisanost ka timskom radu;
 • Rad u programskom paketu MS Office;
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • Da budete deo profesionalnog i ambicioznog tima;
 • Rad u prijatnom okruženju;
 • Dobre uslove rada;
 • Stručno usavršavanje i razvijanje.

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV elektronskim putem na karijera@milenijum-osiguranje.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju sve uslove i uđu u uži izbor.

Slanjem Vaše prijave na konkurs, dajete saglasnost da se Vaši lični podaci koriste u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju. Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Milenijum osiguranje ado Beograd, i svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.

Na vrh