Saradnik/Saradnica za prijavu šteta – u Sektoru za obradu šteta

Mesto rada: Beograd

Vaše odgovornosti:

 • Operativna organizacija šaltera za prijem odštetnih zahteva;
 • Aktivna komunikacija sa Kontakt centrom (Call centrom) Društva u vezi primljenih odštetnih zahteva;
 • Komunikacija sa zaposlenima van sedišta Društva koji obavljaju poslove prijave šteta radi što efikasnije organizacije prijave van sedišta Društva;
 • Prijava odštetnih zahteva;
 • Izrada izveštaja na zahtev neposrednog rukovodioca;
 • Aktivno učestvovanje u izradi internih akata koji reguliše proces prijave odštetnih zahteva, a po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obuka i mentorstvo novozaposlenih zaposlenima koji obavljaju poslove prijave šteta u Društvu, bez obzira na pripadnost organizacionoj jedinici;
 • Prijava šteta neposrednom prijavom na šalteru, on-line, telefonski, e-mailom ili putem pošte;
 • Evidencija šteta u aplikaciji informacionog sistema Društva (ITBS);
 • Prijem dokumenata relevantnih za tekuće rešavanje odštetnih zahteva;
 • Skeniranje primljene dokumentacije i unos iste u aplikaciji informacionog sistema (ITBS);
 • Aktivna komunikacija sa osiguranikom/oštećenim u vezi prijavljenih šteta i pružanje potrebnih informacija;
 • Koordinacija i komunikacija sa proceniteljima i likvidatorima u vezi zahteva osiguranika, a kako bi se odštetni zahtevi što efikasnije rešavali;
 • Odgovoran je da bude upoznat i pravilno primenjuje sva interna akta Društva – pravilnike, procedure, uputstva koja regulišu procese iz nadležnosti Odeljenja i Službe;
 • Obavlja ostale aktivnosti po ukazanoj potrebi i po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema ekonomskog, pravnog, tehničkog, organizacionog ili drugog usmerenja;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Radno iskustvo: Nije neophodno;

 

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Dobre analitičke, interpersonalne i komunikacijske sposobnosti;
 • Sklonost ka timskom radu i organizacione veštine;
 • Želja i sposobnost za učenje, istraživanje i usavršavanje.

 

Nudimo Vam:

 • Rad u prijatnom okruženju;
 • Dobre uslove rada;
 • Velike mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

 

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV elektronskim putem na karijera@milenijum-osiguranje.rs

 

Slanjem tvoje prijave na konkurs, daješ nam saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju. Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd, i svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.Na vrh