Select
program
vanbolničko
i bolničko lečenje
uz mogućnost dopunskog
pokrića za covid-19
i post Covid sistematskog pregleda

Select program obuhvata individualno ili kolektivno privatno zdravstveno osiguranje za jednu osobu, celu porodicu ili zaposlene, i ugovara se na 12 meseci.

Osnovni rizici pokriveni ovim osiguranjem su: vanbolničko i bolničko lečenje, zdravstvena zaštita trudnica i porođaj.

Usluge vanbolničkog lečenja obuhvataju sledeća osiguravajuća pokrića: preglede lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste, dijagnostiku, kućno lečenje/dijagnostiku (u hitnim slučajevima), mentalno zdravlje u kriznim situacijama, hitne stomatološke intervencije, hitan sanitetski prevoz, a do limita definisanih ugovorom o osiguranju.

Usluge bolničkog lečenja (lečenje akutnih oboljenja i hroničnih bolesti koje prvi put nastanu u toku trajanja osiguranja), obuhvataju sledeća pokrića: smeštaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama, preglede kod lekara bilo koje specijalnosti, dijagnostiku, ispitivanja i analize, hirurške intervencije i terapiju u toku bolničkog lečenja.

Kada je reč o zdravstvenoj zaštiti trudnica i porodilja, kao i postnatalnom lečenju, ono obuhvata: ginekološke ili ultrazvučne preglede u toku trudnoće, dodatni ultrazvuk u slučaju visokorizične trudnoće, jednu biohemijsku prenatalnu dijagnostiku, prenatalne vitamine, porođaj prirodnim putem ili porođaj carskim rezom.

Dopunski rizici, koji se mogu ugovoriti u okviru ovog paketa su: sistematski pregled, pokrivanje troškova nabavke lekova na recept, fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija, oftalmološke usluge, stomatološke zdravstvene usluge, pokriće za Covid 19 (testiranje, dijagnostika, pregled, davanje terapije, troškovi antibiotika i leka protiv zgrušavanja krvi, kao i drugo potrebno za vanbolničko lečenje.)

U želji da svojim klijentima ponudimo još potpuniju zdravstvenu zaštitu, uveli smo mogućnost ugovaranja i post Covid sistematskog pregleda, uz standardni sistematski pregled. Ovaj pregled se može koristiti bez dodatnog plaćanja premije uz ugovoren redovni sistematski pregled.

Select program Vam je dostupan u paketima sa godišnjim osiguranim sumama do 10.000, 25.000 i 50.000 evra.

Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh