Smart
program
vanbolničko
lečenje
uz mogućnost dopunskog
pokrića za covid-19
i post Covid sistematskog pregleda

Smart program za vanbolničko lečenje je naš najpopularniji program. On predstavlja individualno ili kolektivno privatno zdravstveno osiguranje za jednu osobu, celu porodicu ili zaposlene, i ugovara se na 12 meseci.

Osnovni rizici obuhvaćeni ovim programom su: pregledi, dijagnostika, naknada za davanje terapije, hitan sanitetski prevoz, mentalno zdravlje u hitnim situacijama, zdravstvena zaštita trudnica, ambulantne intervencije, logopedske terapije, homeopatija i akupunktura, u skladu sa Uslovima osiguranja.

Pored toga, mogu se ugovoriti i dopunski rizici: sistematski pregled, troškovi nabavke lekova na recept, fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija, oftalmološke i stomatološke zdravstvene usluge, pokriće za Covid 19 (testiranje, dijagnostika, pregled, davanje terapije, troškovi antibiotika i leka protiv zgrušavanja krvi, kao i drugo potrebno za vanbolničko lečenje.)

U želji da svojim klijentima ponudimo još potpuniju zdravstvenu zaštitu, uveli smo mogućnost ugovaranja i post Covid sistematskog pregleda, uz standardni sistematski pregled. Ovaj pregled se može koristiti bez dodatnog plaćanja premije uz ugovoren redovni sistematski pregled.

Smart program Vam je dostupan u paketima sa godišnjim osiguranim sumama od 500, 1000, 2000 i 3000.Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh