Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora 
Dario Sertić, član Izvršnog odbora 
Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu 
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta 
Dr Jelena Doganjić, rukovodilac Službe za aktuarske poslove i poslove upravljanja rizicima
Aleksandar Radetić, rukovodilac Službe za IT podršku
Snežana Minić, rukovodilac Službe za pravne poslove, kontrolu usklađenosti poslovanja i upravljanje ljudskim resursima
Katerina Popovska, rukovodilac Službe za kontroling finansije i računovodstvo
Darko Pravik, direktor Sektora za prodaju osiguranja
Peđa Vuković, rukovodilac Službe opštih poslova
Na vrh