Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora 
Bojan Baša, član Izvršnog odbora 
Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu 
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta 
Dario Sertić, direktor finansijskih poslova 
Snežana Minić, rukovodilac Službe za pravne poslove, kontrolu usklađenosti poslovanja i upravljanje ljudskim resursima 
Marina Živanić, rukovodilac Službe za kontroling finansije i računovodstvo 
Danica Gavranović, rukovodilac službe za IT podršku
Darko Pravik, direktor Sektora za prodaju osiguranja
Na vrh