Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora 
Dario Sertić, član Izvršnog odbora
Snežana Minić,direktor Sektora za pravne, opšte poslove i ljudske resurse
Dr Jelena Doganjić, direktor Sektora za aktuarstvo i upravljanje rizicima
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta
Katerina Popovska, direktor Sektora za kontroling finansije i računovodstvo
Darko Pravik, direktor Sektora za prodaju osiguranja
Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu
Aleksandar Radetić, direktor Sektora za IT

Na vrh