Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd uvek je spremno da odgovori Vašim specifičnim potrebama, i da Vam – uz prihvatljivu premiju osiguranja, pogodnosti u načinu plaćanja i brzu isplatu štete – obezbedi najpotpunije osiguravajuće pokriće.

Milenijum Osiguranje a.d.o. Beograd, deo je Croatia Osiguranja čija je tradicija duža od 130 godina. Kao deo ove hrvatske kompanije, posluje u okviru Adris Grupe, jedne od vodećih u regionu po profitabilnosti i inovativnosti.

Na vrh