LJUDI

Milenijum osiguranje je posvećeno ispunjavanju obećanja da pruži klijentima sigurnost poslovanja i imovine, kako bi doprinelo boljem kvalitetu njihovog posla i života. Naši klijenti su naši partneri: zato zajedno pronalazimo rešenja za svaku situaciju.

Milenijum osiguranje zna da je ključ uspeha u zaposlenima. Cenimo posvećenost, kompetentnost, težnju ka izvrsnosti. Podstičemo i razvijamo talente. Timski duh je uvek prisutan. Naša kompanija je svakog dana bolje mesto za zaposlene, a naša Uprava inspiriše na ostvarenje naših vrednosti.

Milenijum osiguranje je posvećeno edukaciji svojih klijenata kao i šire zajednice o opštem značaju osiguranja: na taj način poboljšavamo uslove sredine u kojoj živimo.


ODRŽIVI RAZVOJ

Kao kompanija koja je osnovana devedesetih godina prošlog veka, Milenijum osiguranje nastavlja da raste i razvija se i tokom novog milenijuma. Uprkos nestabilnim svetskim finansijskim okolnostima, Milenijum osiguranje se konstantno razvija, unapređuje poslovanje i poboljšava svoju poziciju na tržištu.


KULTURNA INTELIGENCIJA

Milenijum osiguranje razume da je promena jedina stvar koja je konstantna u životu. Kako kulturno poslovni pejzaž Srbije nastavlja da se razvija i menja , tako se razvija i naš pristup u pružanju zaštite od rizika. Održavamo duboko razumevanje potreba našeg društva i poštujemo kulturne norme koje ga čine jedinstvenim. Takođe strastveno podržavamo norme sopstvene korporativne kulture, kao i matice Croatia osiguranja i cenimo njenu otvorenost, kooperativnost i demokratski pristup.


KREATIVNOST I INOVACIJA

Milenijum osiguranje razume da bez kreativnih ljudi nema ni inovativnih rešenja problema. Milenijum osiguranje je posvećeno kreiranju sredine gde znanje, volja, radost, snaga i ljubav naših zaposlenih obezbeđuju inovativna rešenja koja nam pomažu u ispunjavanju naših obećanja.


PROFESIONALIZAM

Ponosimo se imidžom koji smo kreirali kao firma koja je ozbiljan partner na tržištu i čiji je moto NAŠA POLISA - VAŠA SIGURNOST. Nastavićemo da dižemo nivo industrije osiguranja, kroz etičko i društveno odgovorno ophođenje. Nastavićemo da budemo uzor zaposlenima, klijetima i građanima

Na vrh