Paket putne asistencije pruža neophodnu pomoć i asistenciju na putovanju u slučaju potrebe za lečenjem, ali i više od toga. Može se ugovoriti osiguranje za pojedince, porodicu ili grupe.

Paket putne asistencije obuhvata:

-          Pokriće troškova lečenja i medicinske asistencije;

-          Putnu asistenciju;

-          Pravnu asistenciju;

-          Osiguranje prtljaga od krađe i oštećenja.

Osiguravajuće pokriće:

-          do 30.000 evra za ceo svet izuzev SAD, Japana, Kanade i Australije,

-          do 15.000 evra za SAD, Kanadu, Australiju i Japan.


Na vrh