Jun 14, 2016

Kompanija Milenijum osiguranje počela je prodaju polisa putnog zdravstvenog osiguranja, i osiguranja pomoći na putu (osiguranje prilikom kvara automobila na putu) preko web-shop-a. Ovom prodajnom kanalu može se pristupiti i preko kompjutera (preko stranice https://webshop.milenijum-osiguranje.rs kao i preko sajta Milenijum osiguranja), ali i preko mobilnog telefona, preuzimanjem aplikacije.

Na ovaj način polisa se može kupiti u bilo koje doba dana, i sa bilo kog mesta, uključujući čak i mogućnost kupovine onima koji su na put već krenuli, a zaboravili su da kupe polisu putnog osiguranja. Pažnju treba obratiti na to da je polisu neophodno kupiti pre nego pto se pređe granica, kao i na činjenicu da polisa putnog zdravstvenog osiguranja važi 24 časa po kupovini, pa je bolje nabaviti je bar dan pre polaska na put. Pokriće važi za boravak van Srbije, što znači da njena važnost počinje tek po prelasku granice (podsećanja radi, svim našim državljanima u zemlji važi zdravstvena knjižica).

Plaćanje polise preko web shop-a može se obaviti maestro, master i visa karticama bilo koje banke. Nakon plaćanja, kupac polisu dobija u elektronskom obliku na svoj e-mail, zajedno sa uslovima osiguranja.
Na vrh