Kompanija Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd zvanično je dobila sertifikat ISO 9001:2015 i na taj način potvrdila svoj fokus na efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u ispunjavanju zahteva klijenata. Sertifikat je odobren 18. oktobra 2017. godine za pružanje usluga neživotnih osiguranja.
 

Sertifikat je izdala renomirana kuća Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Tokom važenja sertifikata, sprovode se kontinuirane unutrašnje i spoljne provere primene sistema menadžmenta kvalitetom. Naši sertifikati prošli su sve unutrašnje i spoljne provere, a poslednja uspešna eksterna provera sprovedena je 17.-18. oktobra 2021. godine.


Preuzmite dokumenta

Naziv fajla Format Veličina Preuzmite
Sertifikat ISO STANDARD 9001_SRB.pdf pdf
188.15 Kb Preuzmite
POLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM.pdf pdf
461.78 Kb Preuzmite
Na vrh