Kompanija Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd zvanično je 18. oktobra 2017. godine dobila sertifikat ISO 9001:2015 za pružanje usluga neživotnih osiguranja i na taj način potvrdila svoj fokus na efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u ispunjavanju zahteva klijenata.

U toku 2022. godine, Milenijum osiguranje ado je zvanično dobila i sledeće sertifikate:

  • ISO 14001:2015 – Sistem menažmenta životnom sredinom;
  • ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu;
  • ISO 27001: 2014 – Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija;
  • ISO 22301: 2020 – Bezbednost i otpornost;
  • ISO 10002:2019 – Menadžment kvaliteta – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama

i time potvrdila ispunjenost visokih zahteva standardizacije i kvaliteta u svom poslovanju.

Sertifikate je izdala renomirana kuća Stand Cert doo. Tokom važenja svih gorenavedenih sertifikata, sprovode se kontinuirane unutrašnje i spoljne provere primene integrisanog menadžment sistema.

Preuzmite dokumenta

Naziv fajla Format Veličina Preuzmite
2022-11-14_Politika bezbednosti informacija prema ISO standardu 27001 2018.pdf pdf
375.51 Kb Preuzmite
2022-11-14_Politika IMS.pdf pdf
394.57 Kb Preuzmite
2022-11-14_Politika kontinuiteta poslovanja.pdf pdf
425.86 Kb Preuzmite
Sertifikat _ISO 10002-2019.pdf pdf
342.76 Kb Preuzmite
Sertifikat_ ISO 9001-2015.pdf pdf
177.84 Kb Preuzmite
Sertifikat_ ISO 22301-2020.pdf pdf
343.63 Kb Preuzmite
Sertifikat_ ISO 27001-2014.pdf pdf
373.34 Kb Preuzmite
Sertifikat_ ISO 45001-2018.pdf pdf
340.80 Kb Preuzmite
Sertifikat_ISO 14001-2005.pdf pdf
338.77 Kb Preuzmite
Na vrh