Prijava
štete

Obaveštenje o privremenim izmenama prijave štete u ekspozituri Milenijum osiguranja u Šapcu

Imajući u vidu predstojeću promenu lokacije ekspoziture Milenijum osiguranja u Šapcu, u narednom periodu neće biti moguće izvršiti neposrednu prijavu štete u navedenoj ekspozituri, na adresi Vlade Jovanovića 14.
U skladu sa navedenim, molimo sve zainteresovane klijente da prijavu štete izvrše na jedan od sledećih načina:
  • Poštom na adresu: MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O., Bulevar Milutina Milankovića 3B, 11070 Beograd
  • E-mailom na: prijava@milenijum-osiguranje.rs
  • Putem web servisa pristupom na: www.mios.rs
  • Pozivanjem Call centra 011/7152-300 ili korišćenjem fax-a 011/ 715 23 06
Sve informacije u vezi prijave štete, uključujući i obrace Zahteva za naknadu štete, mogu se preuzeti na web
stranici kompanije: https://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html
Informacije o novoj lokaciji kompanije u Šapcu biće objavljene u najkraćem mogućem roku.
Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem našeg Call centra u periodu od 08:00-16:00 na broj telefona:
011/7152-300 (sa svih mreža) ili slanjem upita na e-mail office@milenijum-osiguranje.rs

Brza i efikasna prijava štete na pet načina

Nepredviđene okolnosti često poremete naše planove i dnevnu rutinu, a šteta po osiguranom slučaju može nastati bilo gde i bilo kada - na putovanju, dok vozite, u Vašem domu ili na radnom mestu. Upravo zbog toga želimo da Vam omogućimo brzo i jednostavno podnošenje odštetnog zahteva.

Vodeći se principom nepokolebljive brige o korisniku i trudom da u svakoj situaciji obezbedi vrhunski kvalitet usluge, Milenijum osiguranje je svojim korisnicima obezbedilo pet različitih načina prijave štete.

Na raspolaganju su Vam sledeći načini prijave štete:

Prijava štete putem online servisa
Prijava štete putem mejla
Prijavite štetu slanjem mejla na adresu:
prijava@milenijum-osiguranje.rs
Prijava štete telefonskim putem
Pozovite Milenijum Call centar na:
+381 11 715 2300
Prijava štete putem putem faksa
Pošaljite odštetni zahtev i dokumentaciju na: +381 11 715 23 06
Prijava štete putem putem pošte
Pošaljite odštetni zahtev i dokumentaciju na: Milenijum osiguranje a.d.o. Bulevar Milutina Milankovića 3B 11070 Beograd

Kako biste ostvarili naknadu predviđenu Ugovorom o osiguranju, podsećamo Vas da je neophodno detaljno ispratiti postupak prijave štete. Savetujemo da štetu prijavite u najkraćem roku i tako skratite vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije i ubrzate postupak isplate.

Postupak prijave štete

Kako biste ostvarili naknadu predviđenu Ugovorom o osiguranju koji ste zaključili sa Osiguravačem, neophodno je da ispratite sledeće korake u okviru postupka prijave štete:

1

Preuzmite obrazac Zahteva za konkretnu vrstu osiguranja u okviru koje imate zaključenu polisu, tj. u okviru koje je nastao osigurani slučaj..

2

Prikupite dokumentaciju koja je navedena za konkretnu vrstu osiguranja, tj. zaključenu polisu.

3

Popunjen obrazac Zahteva za naknadu štete i neophodnu dokumentaciju pošaljite mejlom na adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs
ili redovnom poštom na adresu:
Milenijum osiguranje a.d.o.
Bulevar Milutina Milankovića 3B,
11070 Beograd

Pomoć u vezi sa prijavom štete

Za sve dodatne informacije ili pomoć prilikom prijave štete i pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati putem telefona 011 715 2300.

Neophodna dokumentacija za prijavu štete

Obrazac Zahteva za prijavu štete, koji treba čitko popuniti i potpisati, kao i spisak neophodne dokumentacije, koju treba priložiti uz Zahtev, razlikuju se za svaku vrstu osiguranja, tj. zaključenu polisu.

Molimo Vas da prilikom prijave štete preuzmete obrasce zahteva i dokumentaciju koji se odnose na konkretnu polisu, po kojoj je nastala šteta. Za svaku vrstu osiguranja, tj. konkretnu polisu obrasce zahteva i dokumentaciju možete preuzeti u nastavku

Na vrh