Optima i
Norma
program
vanbolničko lečenje

Optima program - vanbolničko lečenje

Kome je namenjen Optima program i šta obuhvata?

Optima program predstavlja kolektivno osiguranje za zaposlene, uz ugovore na 12 meseci bez karence i bez obaveze popunjavanja upitnika o zdravstvenom stanju, a funkcioniše putem mreže pružalaca zdravstvenih usluga.

Dodatne pogodnosti Optima programa su što Osiguranik ne učestvuje u troškovima pregleda i obezbeđena je refundacija za troškove plaćene van mreže ugovornih ustanova. Postoji obaveza pozivanja kontakt centra (Coris) radi zakazivanja i informisanja o preostalim limitima.

Optima program podrazumeva vanbolničko lečenje, tj. lečenje u kojem osigurano lice u ustanovi nije provelo neprekidno 24 sata i u medicinskoj ustanovi nije boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet. U vanbolničko lečenje računaju se medicinske usluge koje su naučno priznate metode, klinički testirane i prihvaćene u zemlji u kojoj važi osiguravajuće pokriće, a saglasno polisi.

Vanbolničko lečenje pokriva troškove medicinskog tretmana, odnosno lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi (davaocu zdravstvenih usluga), priznatoj kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti, a koja je istovremeno na spisku ugovornih ustanova iz polise osiguranja.

Optima program je paket koji se sastoji iz četiri dela.

1

Preventivni sistematski pregled jednom godišnje, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

2

Najviše četiri kontrolna pregleda godišnje, dodatno uz uslugu preventivni sistematski pregled, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade i to: dva pregleda godišnje kod specijalista ili subspecijalista i dva kontrolna pregleda godišnje po obavljenom specijalističkom ili preventivnom pregledu. Kontrolni pregledi se mogu obaviti najviše 90 dana od preventivnog pregleda.

3

Dodatno uz usluge iz tačaka 1 i 2, svaka pojedina laboratorijska pretraga dva puta godišnje prema indikaciji lekara specijaliste, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

4

Dodatno uz usluge iz tačaka 1, 2 i 3, svaka pojedina dijagnostička obrada dva puta godišnje prema indikaciji lekara specijaliste, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

Specifikacija pokrića Optima programa

U specijaliste
medicinske struke

ubraja se četrnaest
grupa lekara
 • Internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog)
 • Neurolog
 • Oftalmolog
 • Ortoped
 • Dermatovenorolog
 • Hirurg
 • Radiolog
 • Ginekolog
 • Fizijatar
 • Otorinolaringolog
 • Urolog
 • Infektolog
 • Anesteziolog
 • Onkolog
Laboratorijske
analize pokrivene
Optima programom

obuhvataju dvadeset
sedam analiza
 • Sedimentaciju
 • KKS
 • TR
 • GUK
 • Trigliceride
 • Holesterol
 • Kompletnu analizu urina
 • Bilirubin
 • Kreatinin
 • Ureu
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • AP
 • HDL - holesterol
 • LDL - holesterol
 • Acidum uricum
 • Elektrolite
 • OGTT
 • Gvožđe
 • UIBC
 • TIBC
 • Hb A1C
 • CR
 • Urinokulturu
 • Analizu stolice na okultno krvarenje
 • PSA
Dijagnostičke
obrade pokrivene
Optima programom
podrazumevaju
trideset devet obrada
 • EKG
 • UZ srca i krvnih sudova
 • EKG-Holter
 • 24-satni holter pritiska
 • Ergometriju
 • Spirometriju
 • UZ trbušnih organa (jetra, gušterača, žuč, slezina, bubrezi, aorta i limfni čvorovi, prostata, bešika)
 • UZ dojki i štitne žlezde
 • UZ oka
 • UZV prepona
 • UZV vrata
 • UZV pazuha
 • UZV testisa
 • Endoskopiju
 • Biopsiju
 • Biopsiju uz endoskopiju
 • PHD
 • EEG
 • Color doppler krvnih sudova
 • EMNG
 • EVP
 • Fundus
 • Vidno polje
 • Tonometriju
 • Keratometriju
 • Audiometriju
 • TCD
 • Alergološko testiranje
 • Bakteriološke briseve (aerobi-anaerobi)
 • Mikološke briseve
 • RTG snimanje koštanog sistema (jedna regija, dvije projekcije)
 • Funkcionalne RTG snimke
 • Radiološku obradu organa trbušne i grudne šupljine
 • UZ zglobno-koštanog sistema
 • Papanicolau test
 • Stepen čistoće
 • Color doppler
 • UZ vaginalnom sondom
 • Mamografiju nakon 40. godine

Norma program - vanbolničko lečenje

Kome je namenjen Norma program i šta obuhvata?

Norma program je takođe kolektivno osiguranje za zaposlene uz ugovore na 12 meseci bez karence i bez obaveze popunjavanja upitnika o zdravstvenom stanju, a funkcioniše putem mreže pružalaca zdravstvenih usluga.

Prilikom korišćenja Norma programa Osiguranik ne učestvuje u troškovima pregleda i obezbeđena je refundacija za troškove plaćene van mreže ugovornih ustanova. Postoji obaveza pozivanja kontakt centra (Coris) radi zakazivanja i informisanja o preostalim limitima.

Norma program podrazumeva vanbolničko lečenje, tj. lečenje u kojem osigurano lice u ustanovi nije provelo neprekidno 24 sata i u medicinskoj ustanovi nije boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet. U vanbolničko lečenje računaju se medicinske usluge koje su naučno priznate metode, klinički testirane i prihvaćene u zemlji u kojoj važi osiguravajuće pokriće, a saglasno polisi.

Vanbolničko lečenje pokriva troškove medicinskog tretmana, odnosno lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi (davaocu zdravstvenih usluga), priznatoj kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti, a koja je istovremeno na spisku ugovornih ustanova iz polise osiguranja.


Glavna razlika između Norma i Optima programa
je u obimu pokrivenih specijalističkih i drugih pregleda, laboratorijskih analiza i dijagnostičkih obrada.

Norma program je paket koji se sastoji iz četiri dela.

1

Preventivni sistematski pregled jednom godišnje, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

2

Najviše četiri kontrolna pregleda godišnje, dodatno uz uslugu iz tačke 1, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade i to: dva pregleda godišnje kod različitih, ugovorenih i odabranih specijalista ili subspecijalista i dva kontrolna pregleda godišnje po obavljenom specijalističkom ili preventivnom pregledu. Kontrolni pregledi se mogu obaviti najviše 90 dana od preventivnog pregleda.

3

Dodatno uz usluge iz tačaka 1 i 2, svaka pojedina laboratorijska pretraga dva puta godišnje prema indikaciji lekara specijaliste, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

4

Dodatno uz usluge iz tačaka 1, 2 i 3, svaka pojedina dijagnostička obrada dva puta godišnje prema indikaciji lekara specijaliste, u skladu sa Dopunskim uslovima za osiguranja osnovnog i proširenog programa specijalističkih pregleda obrade.

Specifikacija pokrića Norma programa

U specijaliste
medicinske struke

ubraja se sedam
grupa lekara
 • Internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog)
 • Neurolog
 • Oftalmolog
 • Ortoped ili fizijatar
 • Dermatovenorolog
 • Ginekolog
 • Urolog
Laboratorijske
analize pokrivene
Norma programom

obuhvataju četrnaest
analiza
 • Sedimentaciju
 • KKS
 • GUK
 • Trigliceride
 • Holesterol (HDL, LDL)
 • Kompletnu analizu urina
 • Elektroliti
 • PSA
 • Kreatinin
 • Bilirubin
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • Acidum uricum
Dijagnostičke
obrade pokrivene
Norma programom
podrazumevaju
trideset devet obrada
 • EKG
 • UZ srca i krvnih sudova
 • Ergometriju
 • UZ trbušnih organa (jetra, gušterača, žuč, slezina, bubrezi, aorta i limfni čvorovi, prostata, bešika)
 • UZ dojki i štitne žlezde
 • EEG
 • Color doppler krvnih sudova
 • EMNG
 • Fundus
 • Tonometriju
 • Bakteriološke briseve (aerobi, anaerobi)
 • Mikološke briseve
 • RTG snimanje koštanog sistema (1 regija, 2 projekcije)
 • Radiološke obrade organa grudne šupljine
 • UZ zglobno-koštanog sistema
 • Papanicolau test
 • Vaginalni bris
 • UZ vaginalnom sondom
 • Vaginalni color doppler
 • Mamografija nakon 40. godine
 • UZ prostate
Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh