Kad se nađemo na putu u automobilu sa članovima porodice ili drugim putnicima, rizik od opasnosti ne postoji samo za automobil već i za ljude u njemu.

Kupovinom samo jedne polise u Milenijum osiguranju – PAKET 5+ možete istovremeno obezbediti i auto i sebe i ostale putnike.

PAKET 5+ pokriva sledeće rizike:

1) osiguranje lica u putničkim vozilima od posledica nesrećnog slučaja - nezgode;

2) pokrivanje troškova pomoći na putu vlasnicima vozila (fizička lica ili pravna lica) uz asistenciju kompanije za pružanje asistentskih usluga, sa kojom Osiguravač ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji;

3) osiguranje putničkih vozila usled prirodnih rizika (oluja, grom, grad, poplava);

4) osiguranje loma stakala na vozilu;

5) „zamensko vozilo“.

Na vrh